Borang Penilaian Prestasi Klinik Panel, Pejabat Pendaftar, UPM.

 

Untitled Document


PEJABAT PENDAFTAR
BORANG PENILAIAN PRESTASI KLINIK PANEL(PERHATIAN: Staf perlu menilai klinik dengan melengkapkan keseluruhan borang ini.)
Sila tandakan di ruang yang berkaitan :

  A.   MAKLUMAT RESPONDEN :
1. Taraf Jawatan
:
Tetap    Kontrak    Sementara   
2. Nama Klinik Panel
:
  B.   MAKLUMAT PENILAIAN :
S1.
Adakan anda berpuashati dengan perkhidmatan klinik ini?
Ya    Tidak   
  Jika Tidak, jelaskan mengapa?
S2.
Adakah klinik panel ini selalu mengenakan caj melebihi had yang ditetapkan oleh UPM (RM 45)?
Ya    Tidak   
S3.
Adakah klinik ini selalu menjadi klinik pilihan anda untuk mendapatkan rawatan?
Ya    Tidak   
S4.
Pada pendapat anda, adakan ubat-ubatan yang dibekalkan oleh klinik ini berkesan?
Ya    Tidak   
S5.
Adakah anda ingin mengesyorkan supaya klinik ini disambung perkhidmatannya sebagai klinik panel UPM?
Ya    Tidak   
S6.
Cadangan/Komen mengenai perkhidmatan klinik panel UPM?