laman utama
PEJABAT PENDAFTAR | Konvensyen KIK Kali ke-7
Syarat-syarat Pertandingan
Secara umumnya, syarat-syarat pertandingan adalah seperti berikut:
(a)
Penyertaan adalah terbuka kepada kumpulan KIK dari semua IPTA;
(b)
Projek kumpulan hendaklah merupakan projek yang telah selesai dijalankan di peringkat IPTA masing-masing;
(c)
Projek KIK hendaklah belum pernah dipersembahkan oleh kumpulan dari mana-mana konvensyen peringkat IPTA pada tahun-tahun sebelumnya (sekiranya projek yang sama telah dipertandingkan tetapi daripada Universiti yang lain adalah dibenarkan);
(d)
Penyertaan dibenarkan untuk mencalonkan dua (2) kumpulan KIK (masing-masing satu (1) kumpulan dari kategori Pengurusan dan Kategori Teknikal) yang dipilih melalui Konvensyen KIK peringkat Universiti untuk menyertai Konvensyen Peringkat IPTA.  Penyertaan melebihi daripada dua (2) kumpulan akan melalui proses undian dan proses ini hanya akan dibuat sekiranya jumlah penyertaan adalah kurang daripada yang ditetapkan iaitu dua puluh (20) kumpulan bagi setiap kategori;
(e)
Pencalonan menyertai Konvensyen hendaklah dikemukakan oleh Universiti kepada Urus Setia Konvensyen peringkat IPTA dengan mengemukakan Borang Pencalonan;
(f)
Semua kumpulan perlu menyediakan lima (5) ringkasan projek dan slaid power point (maksimum 150 slaid) dan dicetak tidak melebihi dua (2) slaid dalam satu kertas yang sama dan dihantar kepada pihak Urus setia sebelum atau pada 15 Februari 2011;
(g)
Penggunaan komputer adalah ddiwajibkan;
(h)
Masa persembahan projek kumpulan adalah dihadkan kepada 30 minit, iaitu 5 minit untuk persediaan, 20 minit untuk persembahan dan 5 minit untuk sesi soal jawab;
(i)
Setiap kumpulan diwakili maksimum sepuluh (10) ahli sahaja (tidak termasuk Fasilitator);
(j)
Pihak penganjur berhak menolak penyertaan dari mana-mana Kumpulan KIK yang tidak layak mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan.  Keputusan pemilihan kumpulan-kumpulan untuk menyertai Konvensyen oleh penganjur adalah muktamad;
(k)
Keputusan Jemaah Panel Penilai Konvensyen terhadap persembahan kumpulan adalah muktamad
   
   
 
 
 
Maklumat Selepas Program
Keputusan Konvensyen KIK Kali ke-7
Keputusan Penarafan Bintang
Galeri Foto sepanjang program
Video Kumpulan
Video Kumpulan Pemenang
 
Slide Projek
Kategori Pengurusan
Kategori Teknikal
Capaian Maklumat
Tarikh & Tempat
Kategori Projek
Syarat Pertandingan
Yuran Penyertaan
Kategori Hadiah
Keperluan Peralatan & Penginapan
Etika Pakaian & Logo Pasukan
Kriteria Penilaian
 
Muat Turun Borang
Borang A: Penyertaan
Borang B: Abstrak
Borang C: Keperluan Peralatan
Borang D: Keperluan Penginapan
Borang E: Pemerhati kadar Harian
 
Jadual Aktiviti
Jadual
 
Minit Mesyuarat JK Induk
Minit Kali Pertama
Minit Kali Kedua
 
Tentatif Program
Atur Acara Konvensyen
Giliran Persembahan
Giliran Persembahan Mengikut IPTA
 
 
   
"Berilmu Berbakti"
berilmu berbakti
Urusetia

Konvensyen KIK Peringkat IPTA kali ke-7,
Seksyen Pengurusan Kualiti,
Bahagian Pembangunan Sumber Manusia & Pengurusan Kualiti,
Pejabat Pendaftar,
Universiti Putra Malaysia,
43400 Serdang,
Selangor Darul Ehsan

En. Hashim Md. Shari
Ketua Bahagian
hms@putra.upm.edu.my
03-8946 6150

Pn. Rozi Tamin
Ketua Seksyen
t_rozi@putra.upm.edu.my
03-8947 2027

Cik Mahmudah Aunuddin
Penolong Pegawai Tadbir
mahmudah@putra.upm.edu.my
03-8946 7044

Pn. Kasmaria Zawawi
uda@putra.upm.edu.my
03-8946 7044

Pn. Norliyani Anor
norliyani@putra.upm.edu.my
03-8946 7044

Cik Norullaile Md. Shah
03-8946 8978

Faks : 03-89467151/8942 6468
Emel : spkpendaftar@gmail.com

Web Stats
1 hits
 
 
Senarai Projek KIK Lepas
+ Konvensyen Kali ke-6: USM
+ Konvensyen Kali ke-5: UMS
+ Konvensyen Kali ke-4: UTM
+ Konvensyen Kali ke-1: UiTM
 
Senarai Pemenang
+ Konvensyen Kali ke-6: USM
+ Konvensyen Kali ke-5: UMS
+ Konvensyen Kali ke-4: UTM
+ Konvensyen Kali ke-3: UKM
+ Konvensyen Kali ke-2: UPSI
+ Konvensyen Kali ke-1: UiTM
 

 


(
- Dikemaskini pada 3 Oktober 2011 -