laman utama
PEJABAT PENDAFTAR | Konvensyen KIK Kali ke-7
Kriteria Penilaian

Item

Kriteria Penilaian

Markah
Mak.

(a)
Wajaran

(b)
Markah
(Mak. 10)

(a)x(b)
Markah Berwajaran
1.0
Pengenalan (50 Markah)
1.1
Latarbelakang jabatan, kumpulan dan pemilihan kumpulan diterangkan
20
2
1.2
Kumpulan membuktikan penyertaan dan keberkesanan perancangan projek
30
3
2.0
Pemilihan Projek dan Definisi (150 Markah)
2.1
Kumpulan menerangkan dengan jelas bagaimana dan kenapa projek menjadi pilihan
80
8
2.2
Projek diterangkan dengan jelas. Istilah-istilah teknikal yang digunakan perlu dijelaskan
40
4
2.3
Penetapan sasaran projek diterangkan dan justifikasinya adalah berdsasarkan analisis yang sesuai atau data/maklumat penanda arasan
30
3
3.0
Analisis Peluang Penambahbaikan (250 Markah)
3.1
Peluang penambahbaikan telah dikenalpasti berdasarkan data / maklumat mencukupi yang telah dikumpul melalui pelbagai cara dan alat-alat yang bersesuaian
80
8
3.2
Analisis secara sistematik dan penilaian sebab-sebab yang berpotensi dibuat untuk mengesahkan sebab-sebab tersebut dengan penggunaan alat yang bersesuaian
120
12
3.3
Pengesahan dan validasi peluang penambahbaikan / sebab-sebab yang dibuat dengan menggunakan pelbagai kaedah
50
5
4.0
Penyelesaian / Pelaksanaan Kreatif & Inovatif (200 Markah)
4.1
Kumpulan telah mengenal pasti pelbagai potensi tindakan / penyelesaian kreatif dan inovatif
50
5
4.2
Kumpulan telah menilai setiap penyelesaian alternatif dengan berhati-hati berdasarkan kepada pemilihan akhir berasaskan kriteria yang sesuai (kelebihan dan kekurangan diambil kira)
70
7
4.3
Kumpulan telah menilai penyelesaian akhir yang kreatif dan inovatif ke atas objektif yang disasarkan
30
3
4.4
Kumpulan telah membuat dan melaksanakan penyelesaian kreatif dan inovatif dengan jayanya (kesulitan/halangan atau bagaimana ia diatasi, dijelaskan)
50
5
5.0
Pemantauan dan Penyeragaman (100 Markah)
5.1
Kumpulan telah membuat pemantauan yang mencukupi dan sistematik bagi memastikan penambahbaikan dibuat mengikut susunan dan diselenggara
50
5
5.2
Kumpulan berupaya membuat pembaikan bagi memastikan penambahbaikan dibuat mengikut susunan dan diselenggara
20
2
5.3
Langkah-Langkah telah diambil bagi memastikan prosedur-prosedur baru telah disokong, diguna pakai, didokumenkan dan dikongsi
20
2
5.4
Tindakan-tindakan telah diambil bagi memastikan prosedur-prosedur baru yang diguna pakai telah diseragamkan dan diselenggara
10
1
6.0
Pencapaian & Penciptaan Nilai (200 Markah)
6.1
Gambaran jenis-jenis dan kuantum pencapaian dan penciptaan nilai
70
7
6.2
Penyesuaian sasaran pencapaian sebenar telah dibuat (kos di luar jangkaan dijelaskan)
30
3
6.3
Pemilihan penyelesaian telah dikenal pasti mengikut keunikan di peringkat syarikat / industri / kebangsaan dan antarabangsa
40
4
6.4
Kesan-kesan pencapaian dan penciptaan nilai kepada persekitaran, komuniti dan ahli-ahli kumpulan dinyatakan
30
3
6.5
Kumpulan menyediakan bukti pengesahan dan validasi pencapaian dan penciptaan nilai
30
3
7.0
Persembahan Projek (50 Markah)
7.1
Persembahan yang kemas, turutan yang logikal dan menepati masa yang telah diperuntukkan
30
3
7.2
Persembahan yang jelas, penggunaan alat pandang dengar yang berkesan dan pengucapan awam yang baik
20
2
Jumlah
1000
100
   
   
 
 
 
Maklumat Selepas Program
Keputusan Konvensyen KIK Kali ke-7
Keputusan Penarafan Bintang
Galeri Foto sepanjang program
Video Kumpulan
Video Kumpulan Pemenang
 
Slide Projek
Kategori Pengurusan
Kategori Teknikal
Capaian Maklumat
Tarikh & Tempat
Kategori Projek
Syarat Pertandingan
Yuran Penyertaan
Kategori Hadiah
Keperluan Peralatan & Penginapan
Etika Pakaian & Logo Pasukan
Kriteria Penilaian
 
Muat Turun Borang
Borang A: Penyertaan
Borang B: Abstrak
Borang C: Keperluan Peralatan
Borang D: Keperluan Penginapan
Borang E: Pemerhati kadar Harian
 
Jadual Aktiviti
Jadual
 
Minit Mesyuarat JK Induk
Minit Kali Pertama
Minit Kali Kedua
 
Tentatif Program
Atur Acara Konvensyen
Giliran Persembahan
Giliran Persembahan Mengikut IPTA
 
 
   
"Berilmu Berbakti"
berilmu berbakti
Urusetia

Konvensyen KIK Peringkat IPTA kali ke-7,
Seksyen Pengurusan Kualiti,
Bahagian Pembangunan Sumber Manusia & Pengurusan Kualiti,
Pejabat Pendaftar,
Universiti Putra Malaysia,
43400 Serdang,
Selangor Darul Ehsan

En. Hashim Md. Shari
Ketua Bahagian
hms@putra.upm.edu.my
03-8946 6150

Pn. Rozi Tamin
Ketua Seksyen
t_rozi@putra.upm.edu.my
03-8947 2027

Cik Mahmudah Aunuddin
Penolong Pegawai Tadbir
mahmudah@putra.upm.edu.my
03-8946 7044

Pn. Kasmaria Zawawi
uda@putra.upm.edu.my
03-8946 7044

Pn. Norliyani Anor
norliyani@putra.upm.edu.my
03-8946 7044

Cik Norullaile Md. Shah
03-8946 8978

Faks : 03-89467151/8942 6468
Emel : spkpendaftar@gmail.com

Web Stats
1 hits
 
 
Senarai Projek KIK Lepas
+ Konvensyen Kali ke-6: USM
+ Konvensyen Kali ke-5: UMS
+ Konvensyen Kali ke-4: UTM
+ Konvensyen Kali ke-1: UiTM
 
Senarai Pemenang
+ Konvensyen Kali ke-6: USM
+ Konvensyen Kali ke-5: UMS
+ Konvensyen Kali ke-4: UTM
+ Konvensyen Kali ke-3: UKM
+ Konvensyen Kali ke-2: UPSI
+ Konvensyen Kali ke-1: UiTM
 

 


(
- Dikemaskini pada 3 Oktober 2011 -