PANDUAN

  1. Fail meja ini mengandungi maklumat-maklumat serta atur cara bagi tiap-tiap tugas yang dijalankan oleh sesuatu jawatan.  
  1. Fail Meja (FM) ini bukannya hak staf sendiri, tetapi ada kaitan dengan jawatannya. Oleh itu fail ini mesti diletakkan di atas meja atau softcopy di dalam simpanan komputer di ruang kerja staf berkenaan. Pada masa pertukaran, fail/softcopy ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) asal.  
  1. Kebaikan FM ini adalah untuk Keseragaman sistem/kaedah kerja, mengurangkan kesilapan, sebagai alat latihan informal, menyenangkan pertukaran pekerja - proses ambil alih tugas, memudahkan kajian mengenai sistem kerja, mengurangkan arahan secara lisan, menjelaskan kuasa dan hubungan kerja dengan Pegawai lain

MAKLUMAT FAIL MEJA

 

 

Sebarang pertanyaan boleh menghubungi:

BAHAGIAN Pengurusan Kualiti

Pejabat Pendaftar
Universiti Putra Malaysia

Perhatian:
Ketua Bahagian
Tel: 03-8947 1555 Faks: 03-8947 2037

Seksyen Dokumentasi
Tel: 03-8947 1512 Faks: 03-89472037